Dokumenter - Pilevangen

Go to content

Dokumenter

Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Pilevangen

Ordensregler

Ting der er gode at vide så man ikke kommer i uføre ved naboerne

Ibrugtagningstilladelse for legepladsen

Ibrugtagningstilladelse for legepladsen på Folden

Lokalplan

Lokalplan nr. 45 for sommerhusområde ved Båring Vig (PDF-fil  -  530 Kb)

Hegnsloven Hjemmeside med oplysning om hegnslovens regler om nabohegn.
Man kan også gå ind på www.retsinformation.dk, og søge på "hegnsloven".

Opstillingsvejledning for telt

Opstillingsvejledning for foreningens telt (Word-dokument - 395 Kb)

Petanque regler

De udførlige og officielle regler for petanque, for de læseglade

Petanque regler - simple

Petanque regler i kort version

Generalforsamlingen 2021 Referat fra Generalforsamling d. 17. juli 2021
Generalforsamlingen 2020 Referat fra Generalforsamlingen d. 11. juli 2020
Generalforsamlingen 2019 Referat fra Generalforsamlingen d. 13. juli 2019
Generalforsamlingen 2018 Referat fra Generalforsamlingen d. 14. juli 2018
Generalforsamlingen 2017 Referat fra Generalforsamlingen d. 15. juli 2017
Generalforsamlingen 2016 Referat fra Generalforsamlingen d. 9. juli, 2016
Generalforsamlingen 2015 Referat fra Generalforsamlingen d. 11. juli, 2015

Generalforsamlingen 2014

Referat fra Generalforsamlingen d. 12. juli, 2014

Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamlingen d. 13. juli, 2013

Generalforsamling 2012

Referat fra Generalforsamlingen d. 7. juli, 2012

Generalforsamling 2011

Referat fra Generalforsamlingen d. 9. juli, 2011

Generalforsamling 2010

Referat fra Generalforsamlingen d. 10. juli, 2010

Generalforsamling 2009

Referat fra Generalforsamlingen d. 11. juli, 2009

Ekstraordinær Generalforsamling 2009

Referat fra den Ekstraordinære Generalforsamling d. 10. maj, 2009

Generalforsamling 2008

Referat fra Generalforsamlingen d. 26. juli, 2008

Generalforsamling 2007

Referat fra Generalforsamlingen d. 15. juli, 2007

Generalforsamling 2006

Referat fra Generalforsamlingen d. 16. juli, 2006

Generalforsamling 2005

Referat fra Generalforsamlingen d. 3. juli, 2005

Generalforsamling 2004

Referat fra Generalforsamlingen d. 11. juli, 2004

Generalforsamling 2003

Referat fra Generalforsamlingen d. 6. juli, 2003

Generalforsamling 2002

Referat fra Generalforsamlingen d. 14. juli, 2002

Generalforsamling 2001

Referat fra Generalforsamlingen d. 22. juli, 2001

Klagesag afgørelse

Afgørelse vedr. klage over foreningens aktiviteter på Folden

Brev vedr. muslingefiskeri

Brev fra NaturErhvervstyrelsen vedr. lovligheden af muslingefiskeri.

Brev vedr. brug af Folden

Brev vedr. hvilke ting Folden må bruges til.

Mail fra Middelfart Kommune Forespørgsel omkring Miljøzoner, Oversvømmelse af Pilevangen og affaldsindsamling
Back to content