Persondataforordningen - Pilevangen

Go to content

Persondataforordningen

Diverse
Grundejerforeningen Pilevangen
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Grundejerforeningen Pilevangen
Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en forening i medfør af persondataforordningen. Grundejerforeningen Pilevangen er forpligtet til at føre fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse.Back to content