Pilevangen

Go to content

Main menu:

Vigtige datoer til fællesarrangementer i Grundejerforeningen Pilevangen:

30. maj 2020, kl. 10.00

Broopsætning.

Kære alle, den 30. maj sætter vi broen op med start kl 10.00. Så mød op med waders og værktøj - der er bl.a. mange nye pæle der skal skiftes, så vi har behov for et par 'stærke mænd'. Vi håber på godt vejr .-)

23. juni 2020, kl. 21.00

Sankt Hans bål på Folden.

11. juli 2020, kl. 10.00

Årets ordinære Generalforsamling

Hermed indkaldes til den årlige ordinære Generalforsamling.

11. juli 2020, kl. 18.00

Årets Foldfest.

12. september 2020, kl. 10.00

Broen tages ned.  MØD OP - MØD OP!

FIBERNET
’Kære alle, til orientering:
Inden den 20. dec. skal vi give Energi Fyn en tilbage melding på vores interesse for Fibernet. Vi er indtil videre (pr. 22/11) 19 husstande der er tilmeldt Fibernet, og der er brug for 28 før de går i gang.
Jeg har nedenfor skitseret de to valgmuligheder der pt er diskuteret her på siden. Hvis du/I er interesseret i Fibernet løsningen bedes I tilmelde jer på Energi Fyns hjemmeside: Gå ind på www.energifyn.dk/baaringstrand og tilkendegiv jeres interesse for EnergiFyns tilbud om fibernet (eller ring til Energi Fyn på telefon 63 17 25 66, så vil de registrere jer).
Hvis vi ikke opnår 28 interesserede (inden 20.dec.) – stilles vores aftale i bero og der er stadig mulighed for at vælge andre udbydere eller beholde den man evt. allerede har aftale med. Såfremt vi på et senere tidspunkt når op på de 28 husstande kan vi genoptage kontakten til Energi Fyn.

Valgmulighed 1: Fibernet gennem Energi Fyn
Pris: Etablering af installationen: 2.995,-
Abonnement hos WAOO: 269,- pr, mdr. (Fiber Basic)
Derudover er der mulighed for at sætte abonnement i bero i vinterhalvåret:
Waoo hvile 0/0:   49,- pr. Mdr eller Waoo hvile 2/2:    99,- pr. mdr
Hastighed 200/200 Mbits/s
Fysisk etablering:  Der graves et kabel ned på venstre side af Pilevangsvej.
Andet: Krav om tilslutning af min 50% af de 56 husstande (=28)
Ubegrænset forbrug, stabilt net, fast hastighed
Mere info fås her

Valgmulighed 2: Luftbåret bredbånd internet gennem Vian IT
Pris: er forbrugsafhængigt 119,- pr måned er for 20/20 løsningen.
Etablering: 300,- for Wifi station samt 99,- pr mdr.
Hastighed: 20/20 Mbs
Etablering: kræver ikke opgravning men hastigheden er muligvis afhængig af hvor mange brugere der er på. Kan (ifølge Energi Fyn) være ustabilt ved dårligt vejr.
Mere info fås her

Mvh Bestyrelsen

Kør ordentligt i Pilevangen

Opslagstavle

Emne

Opsat

Tekst

Orientering 19-2-2019 Bestyrelsen er blevet kontaktet af vores naboer på Elmevangsvej der desværre stadig oplever meget (tung) trafik til Pilevangen gennem Elmevangsvej. Alle bedes huske på at gøre gæster opmærksomme på at bruge Pilevangsvej og ikke Elmevangsvej. Elmevangsvej har også sat et skilt op der henviser biler til at køre ad Pilevangsvej.

Teltleje

21-07-2018

Foreningen har to telte som kan lejes af foreningens medlemmer. Det nye store telt kan lejes for 500 kr per gang og måler 6x12m. Det ældre mindre telt måler 4x8m og kan lejes for 100 kr per gang. Reservation sker ved at skrive en mail til bestyrelsens kasserer samt til Allan og Ingelise i god tid før leje på pilebo1@os.dk. Betaling sker til foreningens kasserer. Bemærk kontanter modtages ikke!

Hvis du ønsker at have et opslag på opslagstavlen, kan dette tilmeldes hér.

Back to content | Back to main menu