Pilevangen

Go to content

Main menu:

Vigtige datoer til fællesarrangementer i Grundejerforeningen Pilevangen:

17. maj 2019, kl. 10.00

Broen sættes op.

23. juni 2019, kl. 21.00

Sankt Hans bål på Folden.

13. juli 2019, kl. 10.00

Årets ordinære Generalforsamling - Se referatet hér

13. juli 2019, kl. 18.00

Årets Sommerfest på Folden.
Vi gentager successen fra sidste år og serverer  helstegt pattegris til foldfesten d 13 juli. I bedes som altid blot medbringe et stk tilbehør til den fælles buffet samt drikkevarer til eget forbrug.

7. september 2019, kl. 10.00

Broen tages ned.  MØD OP - MØD OP!

OBS
Betaling af kontingent og vejbidrag.
Sidste frist for betaling er 15/8-2019
Husk at påføre adresse på indbetalingen.
Kontonr.: 7621 1155304
Kør ordentligt i Pilevangen

Opslagstavle

Emne

Opsat

Tekst

Orientering 19-2-2019 Bestyrelsen er blevet kontaktet af vores naboer på Elmevangsvej der desværre stadig oplever meget (tung) trafik til Pilevangen gennem Elmevangsvej. Alle bedes huske på at gøre gæster opmærksomme på at bruge Pilevangsvej og ikke Elmevangsvej. Elmevangsvej har også sat et skilt op der henviser biler til at køre ad Pilevangsvej.
Orientering til grundejere i Pilevangen
29-1-2018
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Middelfart kommune som planlægger en større omlægning af vandafledningen fra området således at vandet i fremtiden ikke længere skal ledes ud i havet men gennem de nuværende samt nye kanaler. I første omgang skal der laves en undersøgelse af mulighederne og så vidt vi forstår vil projektet blive færdiggjort i 2019. Kommunen gør opmærksom på at deres folk i nogle tilfælde vil færdes i udkanten af de grunde der støder ned imod mosen. Indtil kommunens arbejde er færdiggjort er det bestyrelsens hensigt at finde en midlertidig løsning for at holde vandrøret der går ud i havet fri for sand.
Mvh Bestyrelsen

Teltleje

21-07-2018

Foreningen har to telte som kan lejes af foreningens medlemmer. Det nye store telt kan lejes for 500 kr per gang og måler 6x12m. Det ældre mindre telt måler 4x8m og kan lejes for 100 kr per gang. Reservation sker ved at skrive en mail til bestyrelsens kasserer samt til Allan og Ingelise i god tid før leje på pilebo1@os.dk. Betaling sker til foreningens kasserer. Bemærk kontanter modtages ikke!

Hvis du ønsker at have et opslag på opslagstavlen, kan dette tilmeldes hér.

Back to content | Back to main menu