Pilevangen

Go to content

Vigtige datoer til fællesarrangementer i Grundejerforeningen Pilevangen:

11. maj 2024, kl. 10.00
Broopsætning.
Kære alle, den 11. maj sætter vi broen op med start kl 10.00. Så mød op med waders og værktøj. Vi håber på godt vejr .-)
23. juni 2024, kl. 21.00
Sankt Hans bål på Folden.
13. juli 2024, kl. 10.00
Årets ordinære Generalforsamling
Indkaldelse til Grundejerforeningen Pilevangen’s Generalforsamling Lørdag d. 13. juli 2024 kl. 10.00 i teltet i ’Folden’
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning v/Formand, Lotte Buchbjerg Petersen
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Kasser, Mette Juhl Jensen
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Foreningens vedtægter findes på denne hjemmeside under "Dokumenter".
13. juli 2024, kl. 18.00
Årets Foldfest.
28. september 2024, kl. 10.00
Broen tages ned.
Betaling af kontingent og vejbidrag for 2023-2024
Betaling til konto: reg nr: 7621 konto nr: 1155304.
HUSK AT PÅFØRE BETALINGS ID som det fremgår af betalingsoversigten.
Sidste betalingsdato er 15/8-2023.
Se betalingsoversigt hér
Kør ordentligt i Pilevangen

Opslagstavle

Emne

Opsat

Tekst

Orientering 19-2-2019 Bestyrelsen er blevet kontaktet af vores naboer på Elmevangsvej der desværre stadig oplever meget (tung) trafik til Pilevangen gennem Elmevangsvej. Alle bedes huske på at gøre gæster opmærksomme på at bruge Pilevangsvej og ikke Elmevangsvej. Elmevangsvej har også sat et skilt op der henviser biler til at køre ad Pilevangsvej.

Teltleje

21-07-2018

Foreningen har to telte som kan lejes af foreningens medlemmer. Det nye store telt kan lejes for 500 kr per gang og måler 6x12m. Det ældre mindre telt måler 4x8m og kan lejes for 100 kr per gang. Reservation sker ved at skrive en mail til bestyrelsens kasserer samt til Allan og Ingelise i god tid før leje på pilebo1@os.dk. Betaling sker til foreningens kasserer. Bemærk kontanter modtages ikke!

Hvis du ønsker at have et opslag på opslagstavlen, kan dette tilmeldes hér.

Back to content