18-05-2014 Broopsætning - Pilevangen

Go to content

18-05-2014 Broopsætning

Scrapbog

Broopsætning den 18-5-2014
Fantastisk vejr og lav vandstand til broopsætning og rengøring af stranden. Der blev dog ikke taget billeder af selve arbejdet, men derimod af den efterfølgende hygge med pølser og drikkevarer, samt af den færdige bro. Meget flot fremmøde af områdets beboere, gjorde det til en hyggelig dag.

Back to content