10-05-2008 Broopsætning - Pilevangen

Go to content

10-05-2008 Broopsætning

Scrapbog

I helt fantastisk sommervejr - og med et nøje planlagt lavvande! - blev broen igen i år ved fælles hjælp sat op.

Back to content